parafii pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej

kronika osób pochowanych

Karol Kasperlik

ksiądz, kanonik honorowy, proboszcz. Urodził się 9 listopada 1885 roku w Zarzeczu koło Strumienia.

 

        Jego ojciec – Antoni – był nauczycielem. W dniu 11 lipca 1905 roku Karol Kasperlik zdał egzamin dojrzałości, a 2 października 1905 roku rozpoczął studia  w Seminarium Duchownym w Widnawie koło Opawy (dzisiejsze Czechy). Tam też w dniu 21 lipca 1909 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1 sierpnia 1909 roku rozpoczął posługę kapłańską w Strumieniu, a od 1 września 1928 roku został katechetą w gimnazjach niemieckim oraz polskim w Bielsku. W lutym 1931 roku został administratorem parafii św. Mikołaja, zastępując ciężko chorego księdza Bulowskiego. Od dnia 18 maja 1932 roku zgodnie dekretem biskupa katowickiego, objął probostwo parafii św. Mikołaja.

 
        Za jego proboszczowania przyjęły się bardzo uroczyste i z wielkim rozmachem obchodzone uroczystości święta Chrystusa Króla. Pod koniec lat 30-tych na Wzgórzu ustawiono duży krzyż, pod którym odbywały się centralne modlitwy i śpiewy, a procesja wracała do kościoła ulicą Trzeciego Maja. Ze względu „na duszpasterstwo w wielkiej i trudnej parafii bielskiej oraz prawdziwie ojcowską opiekę nad całym duchowieństwem bielskim” w marcu 1947 roku decyzją księdza biskupa Adamskiego, został mianowany kanonikiem honorowym.
 
        W 1959 roku obchodził złoty jubileusz kapłaństwa, a w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, w 1961 roku przekazał parafię w administrację najpierw księdza Ludwika Wrzoła, a następnie księdza Leopolda Pietroszka. Zmarł 27 czerwca 1964 roku. Był postacią szanowaną przez społeczeństwo bielskie bez względu na wyznanie i narodowość.  Został pochowany w sektorze A2 w grobie nr 136.

 
Na podstawie tekstów Edmunda Rosnera i Jerzego Polaka, zdjęcia z „KRONIKI CMENTARZA”
Krzysztof Raczek


Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przekazując dokumenty, fotografie i informacje o bliskich zmarłych, znacząco ubogaciły stronę naszego cmentarza.
Krzysztof Raczek.


Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.