parafii pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej

kronika osób pochowanych

Jerzy Jachnik

            urodził się 23 marca 1890 roku. Przez całe swoje życie blisko związany z kościołem św. Mikołaja w Bielsku-Białej. W latach powojennych został oddelegowany przez Radę Parafialną do uporządkowania dokumentacji cmentarnej. Pouzupełniał zapisy księgowe z lat wojny i okresu tuż po II wojnie światowej (niektóre z wpisów objęły okres do 1940 roku), wykonał kilka uzupełnień map cmentarza, przez wiele lat prowadził rejestr pochówków, współuczestniczył w utworzeniu nowego planu sytuacyjnego cmentarza (likwidacja klas pochówku).
 
            W 1953 roku napisał „Kronikę rzymsko-katolickiego cmentarza w Bielsku przy ul. Grunwaldzkiej 28”. To 20-to stronicowe opracowanie jest najprawdopodobniej pierwszym opisaniem tej bielskiej nekropolii. Zakończył „Kronikę” słowami: „Jakkolwiek praca niniejsza nie wyczerpuje całokształtu zagadnień cmentarnych, to jednak kończę kronikę z dniem 31 grudnia 1952 r. z prośbą, aby następni opiekunowie cmentarza sukcesywnie uzupełniali rozpoczętą pracę, która służyć będzie przyszłym pokoleniom, gdyż ma na celu ułatwić zainteresowanym osobom zapoznanie się z najważniejszymi momentami, jakie zaistniały z biegiem czasu na cmentarzu”.
 
            Zmarł w dniu 16 września 1973 pochowany w sektorze A3 w grobie nr 145.


Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przekazując dokumenty, fotografie i informacje o bliskich zmarłych, znacząco ubogaciły stronę naszego cmentarza.
Krzysztof Raczek.


Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.